Giá từ :750,000,000 

BMW 320i Model 2014, Đăng ký lần đầu năm 2014, Chạy 6 vạn Mill, Xe màu xanh Cavasite, Nội thất màu kem.